Vaxholms Fästnings Musei Vänner | Vaxholms Fästnings Museum
vfm Vaxholms Fästnings Museum

Vaxholms Fästnings Musei Vänner, VFMV

Vaxholms Fästnings Musei Vänner (VFMV) är en opolitisk ideell förening med drygt 400 medlemmar. Föreningen startades 1963. Föreningens huvudsyfte är att värna om museiverksamheten på Vaxholms Kastell samt sprida information och kunskap om skärgårdsförsvarets betydelse för Stockholms säkerhet från Gustav Vasa till nutid.

 

Som medlem i vår förening har du fritt inträde på Vaxholms Fästnings Museum och
du får också föreningens årsbok som innehåller intressanta artiklar om skärgården, fästningen och kustförsvaret genom tiderna. Medlemmar i föreningen har också möjlighet att som volontärer hjälpa till med ett visst underhåll och delta vid olika publika evenemang som anordnas av museet. Inte minst som aktörer i de populära dramatiserade teatervandringarna som sker på Kastellet i oktober, varje år på ett nytt historiskt tema.

 

Medlem i föreningen blir man genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgiro. Kontaktperson är föreningens skattmästare Christer Sandström:
tel. 076-2254520.

 

Årsavgift: 200 SEK för enskild medlem, 240 SEK för sammanboende, 250 SEK för företag/organisationer. Betala till BG 689–2913. Betalningsmottagare är "Vaxholms Fästnings Musei Vänner". Glöm inte att ange namn och adress!

 

Välkommen som medlem!

styrelseBesök på Vasamuseet

 

 

Bli medlem!

Gör som fler än 400 redan gjort - bli medlem i Vaxholms Fästnings Musei Vänner! Som medlem får du gratis entré till museet och årsboken.

Årsbok 2006

Köp tidigare nummer

Nu har du möjlighet att köpa tidigare nummer av Vänföreningens populära Årsmeddelanden. Gamla nummer säljs och skickas med post. Skriv till info@vaxholmsfastning.se och beställ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info&bokning 08-1200 4870 © Vaxholms Fästnings Museum     Kastellet     185 99 Vaxholm        info@vaxholmsfastning.se