Historik | Vaxholms Fästnings Museum
vfm Vaxholms Fästnings Museum

Historik

Vaxholms fästnings historia inleddes i början av 1500-talet med ett blockhus på Vaxholmen, byggt av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture. I enlighet med Riksdagens beslut i Västerås 1544 uppdrog Gustav Vasa 1548 åt ståthållaren på Stockholms slott att uppföra en ny och kraftigare fästning, samt att blockera sundet Oxdjupet med sten.


Fästningen har vid två tillfällen slagit tillbaka angrepp mot Stockholm. Första gången var 1612 då danskarna anföll och andra gången 1719 då ryssarna härjade i Stockholms skärgård. Den gamla fästningen revs och ersattes med det nuvarande Kastellet under åren 1833-1863.

 

Den snabba vapenteknologiska utvecklingen gjorde att Kastellets murar inte höll vilket visade sig 1872 då en provskjutning mot fästningen genomfördes.1877 koncentrerades försvaret från Vaxholm, till Oxdjupet där Oscar-Fredriksborgs fort uppförts. Vaxholms Kastell fortsatte dock att fungera som ett administrativt centrum, utbildnings- och förläggningsplats för kustartilleriet fram till 2:a världskriget.

 

Idag fyller Vaxholms Kastell sin roll som museum och traditionsplats. På Kastellet bedriver även företaget Strömma restaurang och konferensverksamhet. Här finns också övernattningsmöjlighet, konstnärsateljeér och butiker.

 

 

 

 

Södra Utanverket omkring 1900 Rysk grenadjär, närbild.

Foto: Vaxholms Fästnings Museum


 

 

 

 

 

 

 

 c